Arkitektura murator online dating index of japanese masturdating

Rated 4.65/5 based on 661 customer reviews

Mësimet e fshehta, janë përcjellë prej te Tempullarët, te masonët e sotëm.15 Këto mësime i përcollën, pasi u vendosën në Skoci Tempullarët.

Por tani Tempullarët ishin kthyer publikisht në skenë përmes shoqërive sekrete të përhapura anembanë Evropës, por më shumë përmes një tjetër emri: Masoneri.16 Pra, masonët përfaqësojnë urdhrin Tempullarë.

Ky tempull, nuk ka për qëllim ndërtimin e Pallatit të Sulejmanit a.s., por ky pallat është një tempull pagan të cilin duan ta ndërtojnë për hir të hyjnisë së tyre, Antikrishtit.

II.3 Prejardhja e masonerisë Treguam se dokumentet zyrtare tregojnë se masoneria është e themeluar publikisht në vitin 1717, por kjo organizatë ka rrënjët më thellë në histori, ku shumica e analistëve dhe shkrimtarëve mbrojnë qëndrimin se masoneria është versioni modern i ushtarëve dhe kalorësve Tempullarë, të cilët udhëhoqën luftërat e kryqëzatave prej Evrope në Palestinë, për të pastruar Tokën e Shenjtë prej “pa besimtarëve”.

Ashtu siç deklaron edhe David Icke17, se: “Masoneria lindi në Skoci midis familjeve të njohura të Vëllazërisë…”.18 David Icke po ashtu mohon që masoneria lindi prej lozhave të muratorëve, të cilët punonin nëpër kishat dhe katedralet e mëdha, por se masonët rrjedhin prej Esenëve, nga hebrenjtë Farisej (Levitët), nga shkollat misterike egjiptiane dhe greke, etj.19 Po ashtu Icke, duke iu referuar fjalimit të masonit Ramsej, thotë: “Masoneria rrjedh prej shkollave misterike të lashtësisë që respektonin kultin e Dianës, Minervës dhe Isidës.

Si dhe se Masoneria kishte lindur në Tokën e Shenjtë në kohën e kryqëzatave (Kalorësve Tempullarë) dhe jo midis muratorëve”.20 Dëshmitë tjera për ekzistimin e masonerisë para vitit 1717 janë të shumta.

por kjo nuk është e vërtetë, ku këtë e kuptojmë nga vetë autorët mason, të cilët e mohojnë një gjë të tillë, ku historiani mason, Laurence Gardner4 thotë: “…Masoneria (si të gjitha klubet dhe shoqëritë e organizatat e tjera të ngjashme) nuk ishte (as është) një besim fetar dhe as në një mënyrë ndonjë farë institucioni me sfond fetar. Problemi i vërtetë që e angështonte Kishën qëndronte në faktin se Masoneria, në kundërshtim me pjesën më të madhe të shoqërive të ngjashme, ishte e lidhur me një kusht fshehtësie.

Për rëndësinë që kanë simbolet në masoneri, thuhet: “Masoni i cili nuk e dinë kuptimin e simboleve, ai dobët e njeh masonerinë”.77 Njerëzit janë të vetmet krijesa në botë që përdorin simbolet për t`iu referuar diçkaje tjetër, përdorin simbole për gjithçka që mendja mund të shoh, përdorin simbole apo gjeste për gjithçka që pesë shqisat mund të perceptojnë, ku shumë njerëz përpiqen që t`i komentojnë dhe interpretojnë këto simbole.78 Sekretet e masonerisë, janë të mbuluara me simbole, andaj shohim se ka shumë simbole masone, ku këto simbole kanë kuptime të shumëfishta dhe tregojnë në çdo rast një interpretim filozofik.79 Masonët për të ruajtur këto sekrete, përdorin simbole, ku ritet, ceremonitë, shenjat me duar dhe duar shtrëngimet, bazohen në shkencën dhe artin e simbolizmit.Pra, mësimet dhe organizimi i masonerisë në mënyrë të fshehtë daton shumë kohë më parë se viti 1717. Pas disfatës së Kryqtarëve në Palestinë, Kalorësit Tempullarë kthehen në Evropë më 1127 të ngarkuar me një koleksion të rëndësishëm dokumentesh shumë të lashtë.Urdhri i Kalorësve Tempullarë u themelua në vitin 1118.…Masoneria përfaqësonte një mjedis brenda të cilit Kisha humbiste autoritetin e vet…”5 Po ashtu, një rregull i veçantë në lozhat e masonerisë, është se u ndalohet anëtarëve të saj të bëjnë biseda rreth fesë dhe politikës.6 Nëse shikojmë definicione tjera të autorëve mason mbi masonerinë, do të shohim se ata e definojnë këtë shoqëri si: “art i bazuar mbi principet e gjeometrisë” dhe “shkencë e cila merret me zhvillimin dhe përsosjen e mendjes njerëzore”.7 Këto ishin definicione të cilat i kanë sjellë vet autorët mason, por kundërshtarët e kësaj organizate, nuk e llogaritin atë si shoqëri mbi norma morale, shkencë apo art, por e konsiderojnë atë si një lëvizje politike, e cila dëshiron të rrëzoj qeveri, të sundoj botën, të shkaktoj luftëra, etj.Atë e definojnë si organizatë të fshehtë, e cila fsheh vëllazëri mbi besime pagane.

Leave a Reply